Как се пише: иманярят, иманяря или иманярът, иманяра?

Правилно е да се пише иманярят, иманяря, тъй като съществителните имена с наставка -ар/-яр получават определителен член -ят/-я. Иманярят казал на разпитващите го полицаи, че намерил сребърните монети в нивата си. Музейните работници били изумени от иманяря, който подредил част от стаите си като експозиционни зали.