Как се пишат названията на месеците – с малка или с главна буква?

Названията на месеците се пишат с малка буква: януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември. Инфлацията през януари тази година спрямо декември миналата година е 0,2%. На 22 септември 1908 г. в църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново със специален манифест е обявена независимостта на България. Под влияние на чужди езици, най-вече […]

С кавички ли се пишат имената на улиците и булевардите?

Имената на улиците и булевардите се ограждат с кавички, тъй като представляват собствени имена, които са приложения в рамките на словосъчетание.   В три поредни неделни дни столичната улица „Цар Иван Шишман“ ще се превърне в пешеходна алея. Паркирането по ул. „Отец Паисий“ ще бъде забранено за 24 часа заради посещението на руския патриарх Кирил […]

С кавички ли се пишат имената на местностите?

Имената на местностите се пишат без кавички, тъй като представляват собствени имена на географски обекти. Местността Ормана се намира в землището на град Ямбол. Праисторическото светилище в м. Градище, с. Долно Дряново, е от късния халколит.

Как се пише: имения, именият или именния, именният?

Правилните форми на прилагателното име са следните: именен, именния, именният, именна, именната, именно, именното, именни, именните. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен (именен) и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в тях се пише двойно н.   именен списък, именният списък, именните […]