Как се пише: емигрант, имигрант или мигрант?

Това са три различни думи. Съществителното емигрант, мн.ч. емигранти, означава ’човек, изселил се в чужда държава; изселник’. Думата има латински произход – emigrans, -antis.   Парите, които превеждат емигрантите на роднините си у нас, не само не намаляват, а постоянно се увеличават. (Българите в чужбина са емигранти по отношение на България, защото са се изселили […]