Как се пише: имобилайзер или мобилайзер?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 193 има речникова статия за имобилайзер. Думата е заета от английски – immobilizer. В неделя ходих при майстор, за […]