Кога се употребява свой и кога негов, неин, техен?

Когато подлогът в изречението не е нито говорещият/пишещият, нито слушащият/четящият (т.е. подлогът е различен от аз, ние, ти, вие), се употребяват различни местоимения за означаване на притежание: Ако нещо е притежание на подлога, задължително се употребява възвратното притежателно местоимение свой (своя, свое, свои), кратка форма – си.   Великобритания съкращава своята армия, за да спести […]