Как се пише: идентифицирам или индентифицирам?

Правилно е да се пише идентифицирам. Думата е заета от немски (identifizieren), но корените ѝ са в къснолатинския (identifico ’отъждествявам’). Идентифицирах се с герои от книгите и филмите и исках да бъда като тях. Пациентите в болниците ще се идентифицират с личен код, а не с пръстов отпечатък, обясни заместник-министърът на здравеопазването.