Как се пише: идентифициране или индентифициране?

Правилно е да се пише идентифициране. Думата идентифицирам, от която е образувана, е заета от немски (identifizieren), но корените ѝ са в къснолатинския (identifico ’отъждествявам’). Ключът към успеха е бързо идентифициране на грешките и извличане на поука от тях. Идентифицирането на физическите лица се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност.