Как се пише: инженерно-технически, инженернотехнически или инженерно технически?

Правилно е да се пише полуслято – инженерно-технически, също и инженерно-техническа, инженерно-техническо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставни части са в равноправно отношение помежду си (инженерен и технически). Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически персонал с голям професионален опит в проектирането и строителството. Разноските за изготвянето на съдебната инженерно-техническа експертиза ще бъдат заплатени от […]