Как се пише: инженер-физик или инженер физик?

Това сложно съществително име се пише полуслято – инженер-физик, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при образуване на други граматични форми се променя само втората част: инженер-физикът, инженер-физици. В приземните и по-ниските етажи радонът има по-голяма концентрация, обясни инженер-физикът Светослав Спасов. Физическият факултет на Пловдивския университет има 50-годишна традиция в […]