Как се пише: иновация или инновация?

Правилно е да се пише иновация, мн.ч. иновации. Думата е заета от латински – innovatio. Изписването ѝ на български се разграничава от оригиналното изписване. В конкурса може да участвате със своя иновация (продукт, услуга или технология). Министерството на иновациите и растежа работи за изграждане на конкурентоспособна икономика.