Как се пише: интелигентен или интелегентен?

Правилно е да се пише интелигентен, също и интелигентна, интелигентно, интелигентни. Думата има латински произход – intelligens, -entis. Познавам го като интелигентен, възпитан и ерудиран човек. Колко интелигентно може да бъде едно мултифункционално устройство в действителност? Защо някои много интелигентни деца се провалят в горните класове?