Как се пише: интересно или интерестно?

Правилно е да се пише интересно. Проверка на правописа при групите от съгласни сн/стн се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: интересно/интерестно – интересен, интереси, няма т, следователно се пише интересно. Но: известно/извесно – известен, вести, има т, следователно се пише […]