Как се пише: интерес или интерест?

Правилно е да се пише интерес. Проверка на правописа се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: интерес/интерест – интереси, интересен, няма т, следователно се пише интерес. Думата е заета от руски (интерес), но има латински произход (interest ’от значение е, важно […]