Как се пише: искрено или искренно?

Правилно е да се пише с едно н – искрено.   В класациите често попадат имена, които будят искрено недоумение у специалистите. Толкова дълго бяха подготвяли това гостуване, и то с искрено нетърпение. (Т. Янсон, „Пътуване с лек багаж“) За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен […]