Как се пише: искрено или искренно?

Правилно е да се пише с едно н – искрено.   В класациите често попадат имена, които будят искрено недоумение у специалистите. Сюзън ги погледна с искрено удивление. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, в […]