Как се пише: истерия или хистерия?

Думата е заета от новолатински (hysteria) чрез френски (hystériе), немски (Hysteriе) или руски (истерия). Според меродавния правописен речник е правилно да се пише само истерия. Въпреки това ви съветваме да съобразявате писането на думата с нейната употреба. Когато се употребява като медицински термин и означава тип невроза, характеризиращ се със силни емоционални изблици, се пише […]