Как се съкращава и така нататък?

Съкратено това словосъчетание се изписва и т.н. (без интервал) или и т. н. (с интервал). Когато всички думи в едно словосъчетание са съкратени, се допуска между тях да няма интервал. Моля за мнения, съображения, забележки и т.н./и т. н. Както има служители по линия на наркотиците, автокражбите и т.н./и т. н., така има и по линия […]