Как се пише: кайсии, кайсий, каисий или каисии?

Правилно е да се пише кайсии – форма за мн.ч. на кайсия. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Думата е заета от персийски чрез турски – kayısı. Първите кайсии зреят през юни, а късните – през август. Разполовете […]