Кога се пише запетая пред въпросителни думи?

Въпросителни думи са тези, с които се оформя въпросително изречение: кой (кого, кому, коя, кое, кои), какъв (каква, какво, какви), чий (чия, чие, чии), кога, как, къде, защо, колко, дали, ли. Те могат да изпълняват и ролята на съюзи, когато свързват две прости изречения в рамките на сложното. Основните правила за поставяне на запетая при […]

Как се пише: какъв или какав?

Правилно е да се пише какъв. Какъв късмет си изтегли от новогодишната баница? Младежът не може да се похвали с кой знае какъв глас, но пък се държи естествено на сцената.