Как се пише: калдъръм или калдаръм?

Правилно е да се пише калдъръм. Думата е заета от турски – kaldırım, но корените ѝ са в гръцки – καλός ’добър’+ δρόμος ’път’. Настъпи суматоха, събраха се жени, мъже и всички се юрнаха нагоре по калдъръма. Много уморително е да се ходи с токчета по калдъръм.