Как се пише: кандидаткурсантски или кандидат-курсантски?

Правилно е да се пише слято – кандидаткурсантски, също и кандидаткурсантска, кандидаткурсантско, защото това прилагателно име е образувано от сложно съществително име с полуслято писане, в което главната основа е пред подчинената – кандидат-курсант. Изпитите от предварителната кандидаткурсантска кампания за Националния военен университет ще се проведат през март и април в седем града. На сайта на ВВВУ […]