Как се пише: касиер-счетоводител или касиер счетоводител?

Правилно е да се пише полуслято – касиер-счетоводител, мн.ч. касиер-счетоводители. Полуслято се пишат сложните съществителни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си (между тях може да се вмъкне съюзът и). Касиер-счетоводителят извършва плащания по договора след разпореждане на възложителя или упълномощено от него лице. Учебната програма е предназначена за хора със средно образование, […]