Как се пише: каталонски или каталунски?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: каталунски/каталонски, също и каталунска/каталонска, каталунско/каталонско. Според официалния източник, посочен по-долу, препоръчителна е употребата на каталонски. Как се пише? ви съветва да употребявате каталунски, тъй като тази форма е по-близка до оригиналното собствено име Catalunya. Всяка година на каталунски/каталонски език се издават повече от […]