Как се пише: като че ли, като чели, каточе ли или каточели?

Правилно е да се пише като три отделни думи – като че ли. Преди като че ли имаше повече човещина. Изведнъж се почувства страшно уморен, като че ли достигнал предела на силите си. Колко горд бе, когато в жестока битка той се наложи като водач и поведе останалите вълци, като че ли винаги е бил такъв.