Как се пише: като че ли, като чели, каточе ли или каточели?

Правилно е да се пише като три отделни думи – като че ли. Изведнъж се почувства страшно уморен, като че ли достигнал предела на силите си, отвъд който не можеше да направи нито едно движение. Колко горд бе, когато в жестока битка той се наложи като водач и поведе останалите вълци, като че ли винаги […]