Как се пише: катък или кътък?

Думата липсва в Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012. В писмената реч по-често се употребява катък и това е формата, която препоръчваме. Думата е заета от турски – katık. Пет стомни с катък от димитровградското село Брод отпътуваха за Франция. Катъкът е чудесна храна, дори само намазан на препечена филийка.