Как се пише: кафе пауза, кафепауза или кафе-пауза?

Правилно е да се пише разделно – кафе пауза, мн.ч. кафе паузи, или слято – кафепауза, мн.ч. кафепаузи. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или разделно, или слято. По време на следобедното заседание на конференцията ще […]