Как се пише: кашля или кашли?

Правилно е да се пише кашля – форма на глагола кашлям за 3 л. ед.ч. сегашно време. Глаголът е от III спрежение и формата му за 3 л. ед.ч. сегашно време завършва на -я. Ако детето кашля сутрин, може да е заради увеличена трета сливица. Джеймс отстъпи назад и излезе в градината, като продължаваше да […]