Как се пише: аз кашлям или аз кашля?

Правилно е да се пише кашлям – форма на глагола за 1 л. ед.ч. сегашно време. Глаголът е от III спрежение и се спряга така: аз кашлям, ти кашляш, той кашля, ние кашляме, вие кашляте, те кашлят. Преди 20 дни се разболях и оттогава все кашлям. Събуждам се от задушаващи пристъпи и кашлям дълго време.