Как се пише: аз кашлям или аз кашля?

Правилно е да се пише кашлям – форма на глагола за 1 л. ед.ч. сегашно време. Глаголът е от III спрежение и се спряга така: аз кашлям, ти кашляш, той кашля, ние кашляме, вие кашляте, те кашлят. Преди 20 дни се разболях и оттогава все кашлям. Събуждам се от задушаващи пристъпи и кашлям дълго време.

Как се пише: кашля или кашли?

Правилно е да се пише кашля – форма на глагола кашлям за 3 л. ед.ч. сегашно време. Глаголът е от III спрежение и формата му за 3 л. ед.ч. сегашно време завършва на -я. Ако детето кашля сутрин, може да е заради увеличена трета сливица. Джеймс отстъпи назад и излезе в градината, като продължаваше да […]