Как се пише: кеймбриджки или кеймбриджски?

Правилно е да се пише кеймбриджки, също и кеймбриджка, кеймбриджко. Когато прилагателното име е образувано с наставка -ски от съществително име, завършващо на -ж, съгласната -с изпада: Кеймбридж – кеймбриджки. Едно от най-престижните висши учебни заведения в Европа е Кеймбриджкият университет. Чували ли сте за Кеймбриджката петорка? Това са петима кеймбриджки възпитаници, които са работили […]