Как се пише: кенгурута или кенгура?

Двете форми за мн.ч. на съществителното име кенгуру са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на кенгурута. Дървесните кенгурута/кенгура са род торбести бозайници от семейство кенгурови. Двойка хиени и двойка кенгурута/кенгура са най-новите обитатели на зоопарка. В нашия онлайн магазин ще откриете голямо разнообразие от кенгурута/кенгура, осигуряващи удобство за […]