Как се пише: килобайтове или килобайти?

Правилно е да се пише килобайтове – форма за мн.ч. на килобайт. Нали правиш разлика между килобайтове и килобитове? Колкото повече килобайтове се зареждат от сървъра на фирмата, толкова повече нараства сметката на фирмата към нейния хостинг доставчик. Забележка: В езиковата практика формата килобайти се предпочита много повече от формата килобайтове.