Как се пише: кларинет или кларнет?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на кларинет. Думата е заета от италиански – clarinette. На кларинет/кларнет може да се свири както българска народна музика, така и джаз. Вестник „Индипендънт“ нарича Иво Папазов – Ибряма „свръхестествен гений на кларинета/кларнета“.