Как се изговаря: кòдекс или кодèкс?

Правилно е да се изговаря кòдекс. Думата е заета от латински (codex) чрез руски (кодекс) или немски (Kodex). Протестиращите издигнаха искане не само за оставка на правителството, но и за нов изборен кòдекс. Нормативният акт, който регламентира дейностите на Националния осигурителен институт, е Кòдексът за социално осигуряване.