Как се пише: който или които?

Когато местоимението се отнася за един човек или предмет, се пише който. Това е форма за м.р. ед.ч.   Днес сме поканили в студиото д-р Петканов, който е известен и уважаван кардиолог. Опитайте се да намерите онзи подарък, който ще предизвика искрена усмивка у вашия приятел или близък. Когато местоимението се отнася за двама или […]

Кога се пише запетая при който?

Основните случаи, в които се пише запетая при който (когото, комуто, която, което, които), са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с който, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Броят на птиците, […]