Как се пише: коламаска, кола-маска или кола маска?

Правилно е да се пише слято – коламаска. Двете съставни части на сложното съществително име са от чужд произход, употребяват се самостоятелно и според правописните правила е допустимо да се пишат и разделно. Според словника на посочения по-долу източник обаче думата се пише само слято. Избягвайте да поставяте коламаска на болна, раздразнена или изгорена от […]