Как се пише: колена или колене?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Легнете на постелката и свийте краката в колената/коленете. Когато бях малка, много обичах да стоя на колената/коленете на дядо и да слушам историите му.