Как се пише: колониален или колониялен?

Правилно е да се пише колониален, също и колониална, колониално, колониални. Думата е заета от френски – colonial. В средисловието на думи от чужд произход се пише -иа-. Икономическият грабеж е нецивилизована форма на управление, срещан най-често в колониална Африка. В своята дълга история Тайланд не е попадал под колониално владение. Колониалните едноклетъчни организми са […]