Как се пише: командировъчен или командировачен?

Правилно е да се пише командировъчен, също и командировъчна, командировъчно, командировъчни. Размерът на дневните пари трябва ли да е вписан в командировъчния лист? Командировъчното удостоверение се заверява и датира от упълномощено служебно лице и се подпечатва с печата на предприятието, в което е командировано лицето. Транспортният министър търси решение за командировъчните на международните шофьори.