От кой род е съществителното име комбайн?

Съществителното име комбайн е от мъжки род; мн.ч. комбайни, членувани форми комбайнът, комбайна. С новия комбайн ожънахме пшеницата и ечемика, а сега е пригоден и за слънчоглед. Комбайнът записва карта на добива с подробна информация за всяка точка от ожънатата площ: килограми на декар, влажност, количество, изразходено гориво и др.