Как се пише: комплектуване или комплектоване?

Правилно е да се пише комплектуване. Думата е образувана от глагола комплектувам. Комплектуването на художествената колекция на Националния военноисторически музей започва още в годината на създаването му – 1916-а. Съдебните служители оказват помощ при комплектуване на преписките и съдействат за получаване на данни за движението на делата.