Как се пише: компютризиран или компютъризиран?

Правилно е да се пише компютризиран, също и компютризирана, компютризирано, компютризирани. Системата може да бъде надстройвана до напълно компютризирана, интегрирана лаборатория с множество работни станции. Още три библиотеки в села от община Троян ще бъдат компютризирани по програмата „Глоб@лни библиотеки – България“.