Как се пише: компютри или компютъри?

Правилно е да се пише компютри – форма за мн.ч. на компютър. С течение на времето характеристиките на преносимите компютри се доближиха и надхвърлиха тези на настолните компютри. Нашата фирма се занимава с поддръжка на компютрите и бензиноколонките на няколко вериги бензиностанции.