Как се пише: компютър или компутър?

Правилно е да се пише компютър, мн.ч. компютри. Думата е заета от английски – computer. Сърцето на компютъра е процесорът, наричан още централен процесор. Файлове с идентично съдържание могат да бъдат намерени на всеки компютър.

Как се пише: компютър или компютар?

Правилно е да се пише компютър. Думата е заета от английски – computer. Курсът е насочен към усъвършенстване на уменията за работа с компютър. Вместо да висиш пред компютъра, по-добре избърши праха по мебелите.