Как се пише: комуникация, комоникация или комюникация?

Правилно е да се пише комуникация, мн.ч. комуникации. Думата е заета от руски (коммуникация), но има латински произход (communicatio). Ключово за добрата комуникация е умението да изслушваш събеседника. Курсът представя новия модел на общуване с потребителите на библиотечни услуги, обусловен от дигитализацията на комуникациите.