Как се пише: конкурентоспособност или конкурентноспособност?

Правилно е да се пише конкурентоспособност. Благоприятната макроикономическа среда сама по себе си не може да доведе до динамичен икономически растеж и висока конкурентоспособност. Общата цел на проекта е подобряване на човешкия капитал и конкурентоспособността на фирмата.