Как се пише: конкурентност или конкурентост?

Правилно е да се пише конкурентност. В условията на все по-висока конкурентност мнозина потребители не биха посетили отново сайт, който се зарежда бавно. Официалните мотиви за раздържавяването този път са европейската интеграция, отварянето на пазара и изискванията за конкурентност. Забележка: Правописът на думата не е нормиран изрично. Тя е образувана от прилагателното име конкурент(е)н + […]