Как се пише: конституция или Конституция?

Когато се говори изобщо за конституция, думата представлява съществително нарицателно име и се изписва с малка буква:   Според Джон Лок конституцията е вид договор между държавата и гражданите. Търновската конституция е първата българска конституция. Когато означава конкретна конституция, нейното название се изписва с начална главна буква, тъй като представлява съществително собствено име. Ако съставното […]