Как се пише: конституция или Конституция?

Когато означава конкретна конституция, нейното название се пише с начална главна буква, тъй като представлява съществително собствено име. Ако съставното име съдържа други собствени имена, те запазват главната си буква.   В член 6 от Конституцията на Република България е записано, че всички граждани са равни пред закона. На 16 април 1879 г. е приета […]