Как се пише: коригиран или корегиран?

Правилно е да се пише коригиран, също и коригирана, коригирано, коригирани. Думата представлява минало страдателно причастие на глагола коригирам. Ищецът предявява иск за установяване на недължимост на коригираната сметка за ел. енергия. Внимателно проверявайте попълнените данни, защото след подаването на документите евентуални грешки не могат да бъдат коригирани.